Onze werkwijze

1. Kennismakingsgesprek

Kunnen we iets voor u betekenen, wat is de meerwaarde voor u in een mogelijke samenwerking?

2. Contract

Het ondertekenen van het contract als start van de samenwerking.

3. Analyse

Een grondige analyse van uw persoonlijke situatie:

Privé structuren (huwelijkscontract, testament, schenking, …)

Beroepsstructuren (werknemer, zelfstandige, vennootschap, …)

Financiële structuren (roerend en onroerend vermogen, pensioenopbouw, verzekeringen, …)

Uw doelstellingen op het vlak van successie, vermogen, pensioen

4. Studie & rapportage

Een studie en uitgebreid rapport over de huidige situatie en de mogelijke oplossingen om uw huidige situatie aan te passen naar de door u gewenste situatie.

Het bespreken hiervan kan over verschillende afspraken lopen om u zo de tijd te geven alles even te laten bezinken en tot een doordachte beslissing te komen.

5. Actieplan

Het opstellen van een actieplan om de door ons geadviseerde en de door u gewenste aanpassingen door te voeren. Daarbij zal steeds het evenwicht tussen successie, vermogen en pensioen bewaakt worden.

6. Opvolging

Een opvolgscenario op lange termijn in functie van wijzigingen die zich kunnen voordoen:

In uw persoonlijke situatie

In de wetgeving

In de financiële marktomstandigheden