Vermogen

Echtpaar
Gezin

Verwachtingen

Successieplanning

We zorgen voor fiscaal verstandige, correcte en efficiënte technieken van vermogensoverdracht tijdens het leven en bij overlijden, dit zowel voor privé vermogen als voor vermogen opgebouwd in vennootschapsstructuren. 

Mét controlemechanismes voor uzelf zolang u leeft. 

Mét controlebehoud voor en bescherming van de langstlevende partner en/of andere nabestaanden. 

En met het nodige evenwicht voor uw pensioenplanning.