Vermogen

Echtpaar
Gezin

Verwachtingen

Pensioenadvies

We maken een volledige analyse van de actueel opgebouwde en te verwachten pensioenkapitalen en/of pensioenrentes in de eerste pijler (wettelijk basispensioen), tweede pijler (aanvullende pensioenrechten via werkgever of eigen vennootschap), derde pijler (vrijwillige inkomensvoorzieningen via pensioensparen en levensverzekeringen) en vierde pijler (eigen vermogen). 

Waar nodig doen we suggesties voor bijsturing door middel van fiscaalvriendelijke formules.