Wat kunnen wij voor u betekenen?

Gemoedsrust, evenwicht, veerkracht. Ongetwijfeld hebt ook u die doelstellingen voor ogen als u een beroep wenst te doen op financiële dienstverlening. Metris helpt u ze te realiseren via een uitgekiend traject. Onze reis vergt voorbereiding en discipline. Ze start met een openhartig gesprek waarbij we samen met u uw huidige financiële positie doorlichten, uw verlangens en behoeften aftoetsen.

Onze eerste taak bestaat erin zorgvuldig naar u te luisteren. Met bijzondere aandacht voor de maatregelen die u al heeft getroffen om uw levensstandaard en die van uw gezin veilig te stellen, om tegenslagen op te vangen, om van een zorgeloos pensioen te genieten, om uw nalatenschap te plannen. Waar nodig, zullen we tekortkomingen of tegenstrijdigheden toelichten, u nieuwe ideeën aanreiken.

We registreren uw risicobereidheid en beleggingshorizon. We leggen uit wat bij de samenstelling van uw roerend vermogen de impact kan zijn van spreiding in beleggingsstijlen en beleggingsthema’s. We geven u inzicht in fiscaal verstandige, correcte en efficiënte technieken van vermogensoverdracht door schenking of erfenis. Met controlebehoud voor en bescherming van de langstlevende partner.

Conform de fundamentele gedragsregel in verzekeringsbemiddeling zetten wij ons op loyale, billijke en professionele wijze in voor de belangen van onze cliënten. Vertrouwen, respect, discretie, klare taal, transparantie. Kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening. Dat zijn onze bedrijfswaarden. Een persoonlijke, doelgerichte en vooral deskundige aanpak. Maatwerk. Daar kunt u op rekenen. Dat is waar Metris voor staat. 

Welkom bij Metris